Emina in Jakobova romarska pot
Emina romarska pot povezuje kraje, ki so posredno ali neposredno povezani z življenjem, delom in izročilom sv. Eme. Teče skozi kraje, kjer se je čaščenje sv. Eme ohranilo od srednjega veka pa vse do danes in zajema območja, ki so bila nekoč v Emini lasti in so tematsko tesno povezana s sv. Emo. Poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Gorenjske ter je povezana z istoimensko potjo v Avstriji (Hemmapilgerweg). Cilj romanja oz. središče čaščenja je grob sv. Eme v kripti stolnice v Krki (Gurk).

Sv. Ema predstavlja pomemben most med Slovenci in Avstrijci. Na koroškem pot poteka od nekdanjega mejnega prehoda Reht/Raunjak preko Mežice, Črne na Koroškem, Ivarčkega jezera do Slovenj Gradca. Nadaljuje se v smeri Dravograda, nato čez Ojstrico na Kozjaku do Pernic in naprej čez Svete Tri Kralje do Radelj ob Dravi. Pot se potem usmeri čez Dravo v Vuhred in naprej na Pohorje; čez Janževski Vrh in Lehen do Lovrenca na Pohorju.

Jakobova pot, ki vodi v Kompostelo (Santiago de Compostela) v Galiciji na severuzahodu Španije, je ena najstarejših romarskih poti. Leta 1987 je bila kot prva proglašena za veliko evropsko kulturno pot s strani Sveta Evrope in je tako uvrščena tudi na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Čez slovensko ozemlje vodi del poti, ki poteka iz avstrijskega Gradca preko Maribora po Dravski dolini in naprej čez avstrijsko Koroško in Južno Tirolsko proti Španiji.