Ribolov v rekah

Gosta rečna mreža alpskih rek in potokov, vse večja skrb za ohranitev ugodnega stanja kakovosti voda ter tradicija varstva, gojitve in lova rib nudijo na Koroškem dobre pogoje za sladkovodno ribištvo in ulov potočnih postrvi, lipanov, šarenk, krapov, klenov, mren, ščuk, somov, sulcev ... Komercialni lov se izvaja na treh lovnih rekah, Dravi, Meži, Mislinji in Suhodolnici. Podrobnejši opis stanja na rekah in ribolovnih režimih najdete na spletnem portalu Ribiške karte.

Dovolilnice lahko kupite pri Koroški ribiški družini (reka Drava do Vuzenice, reka Meža, reka Mislinja), Ribiški družini Radlje ob Dravi (reka Drava od Vuzenice dolvodno) ali s spletnim nakupom.

Kontakt:
Koroška ribiška družina − reka Drava (do Vuzenice), reka Meža, reka Mislinja
T:+386(0)41 248 254
E: koroska.ribiska.druzina@amis.net
I: http://home.amis.net/koroskar
I: http://www.ribiskekarte.si/rd-koroska (spletni nakup dovolilnic)

Ribiška družina Radlje ob Dravi − reka Drava (od Vuzenica dolvodno)
T:+386(2)88 71 035
E: info@rdradlje.si
I: http://www.rdradlje.si/