Poglej vse na zemljevidu

Po železarskih in rudarskih poteh

  • Forma viva
  • Muzej železarstva, štauharija, slovenska pot kulture železa
  • Železarska zbirka
  • Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece
  • Rudarska zbirka v Črni na Koroškem
  • Leški premogovnik – vhod v rov Franciscus
  • Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja

Danes Forma viva predstavlja najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko Koroške, ki obsega 28 skulptur, ki so postavljene v urbane ambiente mest Ravne, Prevalje, Mežica in Črna, kjer si jih je mogoče kadarkoli ogledati.

Več...

Leta 1994 so za kulturni spomenik razglasili najstarejše ohranjene objekte na lokaciji železarne, ki so jih leta 2002 donatorsko prenesli v last Občine Ravne na Koroškem – štauharijo, personal in laboratorij.
Več...

Zbirka prikazuje razvoj železarstva in jeklarstva na Koroškem od začetkov konec 16. stoletja dalje.
Več...

Rudnik svinca in cinka v Mežici je eden starejših rudnikov v tem delu Evrope in je vključen v Geopark Karavanke, čezmejni geopark s članstvom v evropski in globalni mreži Geoparkov pod okriljem UNESCA.
Več...
  • Turistična pisarna Črna na Koroškem
  • + 386(0)2 870 48 20
  • info@parkkm.si

Pred nekdanjim rovom v Črni na Koroškem, je skali sredi trga razstavljenih nekaj strojev in naprav.
Več...

Frančiškov rov (rov Franciscus) je ob poti Prevalje–Leše edini ohranjeni vhod v jamo Leškega premogovnika.
Več...

Zbirka kladiv, ki je na ogled v pritličnih prostorih dvorca v Radljah, je le del velike zbirke ljubiteljske zbiralca Ferdinanda Leitingerja iz Radelj ob Dravi, ki šteje preko 2500 predmetov in več kot 3400 knjig.
Več...