Muzej železarstva, štauharija, slovenska pot kulture železa

Leta 1994 so za kulturni spomenik razglasili najstarejše ohranjene objekte na lokaciji železarne, ki so jih leta 2002 donatorsko prenesli v last Občine Ravne na Koroškem – štauharijo, personal in laboratorij.

V ureditev muzeja so vključene ohranjene naprave in stroji, ki so bili na prostem v grajskem parku (repač, valjčne stoje, žerjav, lokomotiva) in ohranjeni stroji in naprave, ki so jih ohranili v Železarni Ravne z namenom prezentacije (različna kladiva, elektroobločna peč …). V muzej sta vključena parni kotel iz opekarne v bližini Ljubljane in stiskalnica iz leta 1890, ki so jo uporabljali v eni izmed mariborskih tovarn. Muzejsko gradivo obsega različna proizvodna sredstva in proizvode železarn, predmete z različnih področij življenja železarjev, dokumente in fotografije.Izjemno bogata fototeka je dragocen vir za obravnavano temo.
 

Mati fabrika - Železarna Ravne

Razstava o jeklarskem podjetju z večstoletno tradicijo, ki je po drugi svetovni vojni doživelo razcvet, z njim pa tudi mesto in regija. Inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih sta podjetje uvrstila med najboljše jeklarne v državi, med prvimi v Evropi so uvedli računalniško krmiljenje proizvodnje in uspešno prodajali plemenita jekla in različne izdelke.

Edinstveno izkušnjo obiskovalcem ponuja poseben prostor imenovan "Ko jeklo spregovori …", kjer se lahko pobliže seznanite z jeklom kot primarnim elementom fabrike ter izrazite svoja doživetja, vtise in razmišljanja s pomočjo različnih umetniških jezikov (zvok, simboli, gibanje …).

Posebna pozornost je namenjena otrokom, saj so del muzejske postavitve tudi magnetki s simboli, ki usmerjajo otrokovo pozornost in spodbujajo občutljivo opazovanje ter simbolno zaznavanje.

Slovenska pot kulture in železa

Projekt Slovenska pot kulture železa sega v leto 2003, ko je na pobudo kolegov z Madžarske Občina Ravne na Koroškem ustanovila iniciativni odbor, danes deluje istoimensko društvo, in v njem povezala slovenske pokrajinske muzeje, ki hranijo železarsko dediščino, ter podjetji Štore Steel d.o.o. in Kovintrade.

Cilj projekta je raziskovanje zgodovine in načina življenja železarjev ter promocija železarske in jeklarske dediščine v Sloveniji, katere dediči so tudi podjetja jeklarske in kovinsko predelovalne industrije ter pridružitev Evropski poti kulture železa.V okviru iniciativnega odbora je bil zastavljen program dela, katerega rezultat sta bila mednarodni strokovni posvet in razstava, ki je nastala v sodelovanju s slovenskimi muzeji in podjetji jeklarske industrije.

Razstava je prvič celovito predstavila oris zgodovine železarstva na Slovenskem in hkrati kaže vlogo in delež Mežiške doline v razvoju te gospodarske dejavnosti, ki je ves čas del evropske železarske in jeklarske industrije.
Muzeološka interpretacija objektov na lokaciji bivše Železarne Ravne predstavlja novo in veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske dediščine Koroške in Slovenije ter priložnost za raziskovanje in predstavljanje delavske kulture.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)
Informacije: