Rudarska zbirka v Črni na Koroškem

Večstoletna tradicija rudarjenja v Črni in njeni okolici je vplivala na podobo kraja in na način življenja. Ohranjena premična kulturna dediščina, ki pripoveduje zgodbe o iskanju in izkopavanju svinčeve rude, je postavljena v skalo sredi trga.

Pred rovom je razstavljenih nekaj strojev in naprav, ki dopolnjujejo zgodbo o izkoriščanju tega zemeljskega bogastva. V več kot 330 letih so v zgornjem delu Mežiške doline na rudišču, ki obsega 64 km2, izkopali 19 milijonov ton rude ter pri tem naredili za več kot 800 km rovov.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: