Leški premogovnik – vhod v rov Franciscus

Tehniška kulturna dediščina Leš je vezana na bogato delavsko preteklost, saj je kar 118 let tu deloval premogovnik.  Z delom v rudniku si je služil kruh marsikateri vaščan, zato je ob delu rasla tudi vas z različnimi stavbami tako za potrebe dela, delavcev kot njihovih družin. Frančiškov rov (rov Franciscus) je ob poti Prevalje–Leše edini ohranjeni vhod v jamo Leškega premogovnika.

V vaškem jedru, kjer je spominska zbirka, še ostaja pridih rudarske preteklosti: Anin dom, Čopova vila, pomnik rudarju in lepo obnovljen frlescimer, pozivalnica ali razglašalnica. Zvonček s stolpiča na frlescimru pa vas bo pozdravil ob prihodu, prav tako kot je nekoč vabil na delo rudarje ...

Foto: KD Leše