dr. Ljuba Prenner

dr. Ljuba Prenner, znana slovenska odvetnica in pisateljica se je rodila leta 1906 na Fari pri Prevaljah, otroška leta je preživela na Prevaljah, v Rušah in Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji se je vpisala na pravno fakulteto in jo končala leta 1936. Leta 1941 je doktorirala in 1942 odprla svojo lastno advokaturo, večkrat je bila zaprta tako med vojno in tudi po njej. Leta 1947 je za sedem let, do leta 1954 izgubila advokaturo.

Napisala je prvi slovenski žanrsko čisti kriminalni roman Neznani storilec (1939). Leta 1942 so v SNG v Ljubljani uprizorili komedijo Veliki mož. Po vojni so jo izključili iz Društva pisateljev, ponovno je bila sprejeta v društvo tik pred smrtjo leta 1976. Leta 1960 se je seznanila z Marijo Mrzel Krenker, z Mimiko, ovdovelo gostilničarko. Njuno znanstvo je preraslo v sedemnajst let trajajoče prijateljstvo. Ljuba Prenner je prinesla nov utrip v družabno življenje podeželske gostilne, ki je postala njen drugi dom. Njene hčerke so jo zaradi zunanjega moškega videza sprejeli kot strička – zato poimenovanje spominske sobe – Stričkova soba.

Ob spominu njene 100. obletnice rojstva so se ji pri Bučineku poklonili z ureditvijo spominske sobe, ki je hkrati tudi gostilniška soba, ki nudi intimen prostor za pogostitev 8 do 10 oseb.


Spominska soba je urejena v smislu fotografskega albuma. Tako so skozi izbrano bogato fotografsko gradivo predstavljene Ljubina življenjska pot, njena odvetniška dejavnost in pisateljska kariera, prikazane so osebne fotografije s sorodniki in njeno prijateljevanje ter življenje v Vodrižu.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: