Maks Kunc
Odlični naravoslovni fotograf Maks Kunc (1930 – 1996) se je nad fotografijo navdušil v Kanadi, kamor je v mladih letih odšel rudarit. Po vrnitvi v rodno Mežico, se je zaposlil v tamkajšnem rudniku in vedno več svojega časa začel posvečati fotografiji ter študiju strokovne literature, s katerim je želel nadgraditi svoje naravoslovno znanje. Več kot petnajst let je sistematično vodil naravoslovne dnevniške zapise v angleškem jeziku o vsakodnevnem vremenu in o svojih opažanjih dogajanj in sprememb v rastlinskem in živalskem svetu skozi letne čase in v različnih okoljih, zato njegovi zapisi skupaj s fotografijami predstavljajo pomemben prispevek k proučevanju lokalne flore in favne.

Kunc se je največ posvečal mikro fotografiranju flore, avtohtonih vrst orhidej, gliv, metuljev, žuželk in hroščev, ptičev, dvoživk in plazilcev ter majhnih sesalcev. Svoje fotografsko raziskovanje je omejil na Mežico in njeno okolico ter na akumulacijsko jezero pred elektrarno Dravograd.
Razstava fotografij, fotografske opreme in dnevnikov Maksa Kunca je na ogled v prostorih Turističnega rudnika in muzeja Podzemlje Pece.
Informacije: