Anton Martin Slomšek
Anton Martin Slomšek, duhovnik, škof, pisatelj, pedagog in skladatelj se rodil leta 1800 na Slomu pri Ponikvi. Že v času svojega službovanja kot spiritual v Celovcu (1829 – 1838) je ogromno pisal, zbiral ljudske pesmi, imel tečaje slovenskega jezika, pisal pridige ter se vseskozi prizadeval za uvajanje slovenskega jezika pri pouku. Leta 1838 je zaprosil za službo v Vuzenici, ki je bila takrat brez župnika. Največ časa naj bi posvetil otrokom, prav njim je bil namenjen njegov znani učbenik za nedeljske šole Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Knjiga je bila večkrat ponatisnjena in prevedena.

Veliko Slomškovo narodno zgodovinsko dejanje  je bil prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža v Maribor (1859). S tem dejanjem je prispeval k večjemu ozemeljskemu in duhovnemu bogastvu slovenske dežele. Istega leta je v Mariboru ustanovil bogoslovno in teološko šolo, prvo visoko šolo v Mariboru in predhodnico današnje univerze. Anton Martin Slomšek je umrl leta 1862 v Mariboru.

V prostorih vuzeniškega župnišča je urejen spominski muzej, ki predstavlja Slomškovo obdobje službovanja v nadžupniji Vuzenica med letoma 1838 do 1844. Najlepši prostor župnišča, nekdanjo škofovo sobo krasi znameniti poslikani baročni  leseni - vuzeniški strop iz leta 1653, ki pritegne pozornost obiskovalcev s številnimi in raznovrstnimi motivi iz vsakdanjega življenja baročne dobe. Danes je prostor delno preurejen in je namenjen izvajanju komornih kulturnih prireditev.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)
Informacije: