Poglej vse na zemljevidu

Sakralna dediščina

  • Cerkev Sv. Jurija
  • Cerkev Sv. Uršule na Uršlji gori (Plešivcu)
  • Cerkev Sv. Pankracija v Starem trgu pri Slovenj Gradcu
  • Kostnica Sv. Mihaela v Libeličah
  • Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Muti
  • Cerkvi Sv. Ane in Sv. Volbenka na Lešah

Podružnična cerkev Sv. Jurija na Legnu je gotovo ena izmed zanimivejših cerkva pri nas, saj so v njeni notranjosti vrhunsko prezentirane arheološke ostaline, ruševinski ostanki starejših sakralnih objektov in grobov, na katere so leta 1993 naleteli arheologi ob zamenjavi dotrajanega tlaka v cerkvi.
Več...

S svojo lego na 1699 metrih je najvišje ležeča cerkev v Sloveniji!
Več...

Na kraju cerkve Sv. Pankracija je bil v 11. stoletju grad s kapelo in edini ostanek nekdanjega gradu je zvonik, nekdaj utrjeni stolp,  ki je ločen od cerkve.
Več...

Kostnica z romanskim tlorisom in obokanim kletni prostor, kateri še danes vsebuje identično vsebino – kosti.
Več...

Romanska rotunda Sv. Janeza Krstnika je ena izmed najstarejših cerkva v Sloveniji.
Več...

Nad vasjo Leše stojita poznogotski cerkvi iz poznogotskega 15. stoletja, cerkev sv. Ane in cerkev sv. Volbenka. O njiju kroži naslednja legenda ...
Več...