Cerkev Sv. Jurija

Podružnična cerkev Sv. Jurija na Legnu je gotovo ena izmed zanimivejših cerkva pri nas, saj so v njeni notranjosti vrhunsko prezentirane  arheološke ostaline, ruševinski ostanki starejših sakralnih objektov in grobov, na katere so leta 1993 naleteli arheologi ob zamenjavi dotrajanega tlaka v cerkvi.

V cerkvi, ki je bila že prej znana kot cerkev z romansko zasnovo iz 2.pol. 13 stol, so odkrili še dve starejši gradbeni fazi – predromansko in romansko iz 1. pol. 12. stoletja, prav tako so bili iz obdobja 1. polovice 9. do 1. polovice 10. stoletja odkriti temelji zgodnje srednjeveške enoladijske cerkve, ki spada med najstarejše tovrstne objekte na oglejskem misijonarskem področju . Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti ob južni in vzhodni strani te cerkve  glede na pridane grobne najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slovanov.

Danes se je mogoče v cerkvi Sv. Jurija sprehajati po stekleni in ogrevani hodni površini, pod katero se nam razkrivajo razburljive ostaline iz preteklosti, ki nemo pripovedujejo zgodbo, ki se je dogajala prav tu, a v nekem drugem času ...

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: