Cerkev Sv. Pankracija v Starem trgu pri Slovenj Gradcu

Na kraju cerkve Sv. Pankracija je bil v 11. stoletju grad s kapelo in edini ostanek nekdanjega gradu je zvonik, nekdaj utrjeni stolp,  ki je ločen od cerkve. V času turških vpadov na slovensko ozemlje v začetku 16. stoletja je bila cerkev tudi taborsko utrjena.

Prva omemba cerkve s patrocinijem je iz 1090. leta, leta 1106 se omenja kot župnija. Cerkev kvadratnega tlorisa z enim monolitnim stebrom je dal zgraditi oglejski patriarh Bertold Andechs-Meranski.

Andeško-Meranijski grofje in vojvode, bržkone v svojem času najmočnejša bavarska plemiška rodbina, so bili z današnjimi slovenskimi deželami povezani pet generacij ali približno stoletje in četrt. Najpomembnejši središči tega andeškega ozemlja, na katerem so ustanovili številne samostane, trge in mesta, sta bili Kamnik in Slovenj Gradec.

Foto: www.slovenjgradec.si

Do cerkve Sv. Pankracija, odličnega arhitekturnega spomenika zgodnje gotike iz sredine 13. stoletja, se je najbolje kar sprehoditi, saj nas do nje vodi prijetna pot, ki se vije od cerkve Sv. Radegunde v Starem Trgu, mimo baročnih kapelic Križevega potu, vse do Gradu, kjer cerkev stoji.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: