Kostnica Sv. Mihaela v Libeličah
Kostnica Sv. Mihaela v Libeličah , ki stoji ob cerkvi Sv. Martina, ima v slovenskem prostoru izreden pomen, saj je bila večina tovrstnih objektov že porušenih. 

Z romanskim tlorisom sega v čas nastanka župnije, še v prvo polovico 12. stoletja.

Okrogla kostnica ali karner – pokopališka kapelica, je razdeljena na zgornji in spodnji del. V zgornjem je bila kapela, bogoslužni prostor z oltarjem, posvečenim nadangelu Mihaelu, ki je varuh vseh pokojnih. Pod njo je obokan kletni prostor, kateri še danes vsebuje identično vsebino – kosti.