Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Muti

Romanska rotunda Sv. Janeza Krstnika je ena izmed najstarejših cerkva v Sloveniji. Gre za manjšo cerkev, ki je kot podružnica nastala že v 11. stoletju kot krstna kapela na skrajnem vzhodnem koncu labotske pražupnije.

Cerkev je predstavnica romanskih rotund, redko ohranjena na Slovenskem, okrogli stavbi pa je bil konec 13. ali v zgodnjem 14. stoletju prizidan tristranični prezbiterij, ki ga odlikuje v celoti poslikana notranjščina, freske, ki predstavljajo najpomembnejši del kulturne dediščine cerkve.

Informacije: