Cerkvi Sv. Ane in Sv. Volbenka na Lešah
Nad vasjo Leše stojita poznogotski cerkvi iz poznogotskega 15. stoletja, cerkev sv. Ane in cerkev sv. Volbenka. O njiju kroži naslednja legenda.

Ustno izročilo pravi, da so ob vpadu Turkov na Koroško bili težki časi tudi na Lešah. Med strahovitimi boji so ženske, starci in otroci večkrat zbežali v bližnjo cerkev sv. Volbenka. Ko so turške čete prodirale v bližino Leš, so na hribu zagledale cerkev. Turki so vedeli, da se slovensko ljudstvo rado zateka v božji hram, zato so se napotili proti cerkvi. Vrata cerkve so bila na široko odprta, v njej pa so Turki zagledali prestrašeno množico ljudi, ki so vneto, z molitvijo prosili za čudežno rešitev. Turški poveljnik je hotel s konjem vstopiti v cerkev in poteptati množico. Toda zgodil se je čudež, konj se ni hotel premakniti. Ob bičanju se je žival premaknila le toliko, da je stopila na prag cerkev, kjer se ji je trdni kamen vdrl pod kopiti. Turki so se ob tem prizoru grozno prestrašili in pobegnili. Na pragu cerkve pa se še dandanes vidi odtis turškega kopita.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 62-66 (povzeto po http://www.kleindenkmaeler.at/).

Foto: www.prevalje360.si