Herčeva žaga in mlin

V Mislinjski dolini je v prvi polovici 20. stoletja, samo na razdalji nekaj kilometrov med Turiško vasjo in Šmartnim, delovalo osem žag in sedem mlinov. Herčeva žaga in mlin z račami in jezom sta bila postavljena okoli leta 1914, lastniki so mletje žita in koruze v mlinu opustili že leta 1983, po letu 1991 pa so opustili tudi žagarsko dejavnost.

Danes je celotni kompleks obnovljen in spomeniško zaščiten. V notranjščini mlina si lahko ogledate odlično ohranjen star mlinski mehanizem – "verk" z rezbarjenim ornamentom na "pajtlkašti" in s pripadajočim mlinarskim orodjem. Prav tako je v "žagni" uti za potrebe muzejske predstavitve predstavljeno bivalno okolje družine žagarskega delavca iz obdobja med drugo svetovno vojno.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: