Kmečka zbirka v Libeličah

V obnovljenem delu župnijskega skednja v Libeličah je na ogled zanimiva stalna razstava, ki predstavlja življenje kmeta in njegova delovna opravila skozi letne čase v obdobje od druge polovice 19. stoletja do okoli leta 1970 na območju današnje krajevne skupnosti Libelič, Libeliške gore in Gorč.

Pobudo za nastanek zbirke so dali vaščani sami, saj so želeli ohraniti po večini že pozabljene predmete na skedjih, v kaščah, kleteh in na podstrešjih njihovih hiš... Ti, danes nenavadni, predmeti vsak zase molče pripovedujejo zgodbo o preteklih načinih kmečkega dela in preprostega življenja na podeželju ter bodo zagotovo nagovorili predvsem najmlajše obiskovalce.

Še posebej nazorno je predstavljena "pot žita", od semena do kruha – najpomembnejše vrednote v prehranjevanju kmečkega človeka.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: