Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva v Josipdolu

Muzejsko zbirko, ki je urejena v kulturnem domu v Josipdolu, sestavljajo v glavnem črepinje in ostanki steklovine nekdanje steklarne, ki je obratovala v Josipdolu in na Langesvaldu v letih od 1799 do 1909. Podrobneje je obdelano še kamnoseštvo, ki je zaživelo po letu 1880.

Med drugim si lahko gledate preprosto ročno orodje, ki so ga nekdaj uporabljali pri obdelovanju pohorskega tonalita. Muzejsko zbirko dopolnjuje muzej na prostem, kjer si lahko ogledate steklarsko peč, vodno drčo – rižo, pruharsko kamnoseško uto, stroj za izdelavo granitnih kock in oglarsko kopo.

Tistim najbolj vedoželjnim pa bodo domačini, pruharji, z veseljem praktično prikazali še proces obdelave kamna!

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: