Prežihova bajta in Kraupeška kašča

Prežihova bajta – spominski muzej slovenskega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca (1893–1950) stoji nad Kotljami na Preškem vrhu, od koder se odpira čudovit razgled na Uršljo goro ter hotuljsko kotlino.

Bajta je značilna koroška stavba malega kmeta "bajtlerja". Z notranjo razporeditvijo prostorov hiše in "štiblca" je Prežihova bajta značilna predstavnica tipa hiš s črno kuhinjo ter zato tudi etnografsko zelo zanimiva. V hiši so predstavljene življenjepisne in leposlovne drobtinice, ki pričajo o Prežihovem delu in mladostnem življenju, skupaj z njeno neposredno okolico pa nas približa času in okolju iz katerega so izšli Voranc ter veliko njegovih literarnih junakov.

Krauperška kašča iz 19. stoletja, nekdaj del Krauperške domačije, danes stoji ob robu dvoriščnega prostora na Prežihovi bajti. Kašče so reprezentativne stavbe kmečkega doma namenjene hrambi žita in mesnih izdelkov. Krauperška kašča je lesena, podkletena nadstropna stavba z značilnim gankom v pritličju in s posameznimi likovnimi detajli predstavlja lep spomenik kmečkemu stavbarstvu, vsekakor vreden ogleda.

Tik nad Prežihovo bajto stoji mogočen bronast Prežihov spomenik, ki ga je izdelal akademski kipar Stojan Batič.

Vsi tisti, ki želite izvedeti nekaj več o življenju Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca, pa ste vabljeni na prijeten pomenek z njegovo vnukinjo go. Metko Petrič, ki vam bo skozi družinsko zgodbo spregovorila o spominih na svojega "dedija".

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: