Ribiški muzej v Dravogradu

V prostorih doma Koroške ribiške družine, ob reki Dravi, je predstavljena zgodovina ribištva na Koroškem, ribogojstvo, vloga ribolova nekoč in danes, sprostitveni in gospodarski pomen športnega ribolova ter prehrana raznovrstnih rib.

Poleg raznovrstnih pripomočkov, ki so jih v preteklosti pri ribolovu uporabljali ribiči, je razstavljenih tudi petindvajset prepariranih ribjih vrst z ustreznimi opisi, ki predstavljajo skoraj večino sladkovodnih rib, ki živijo v koroških in tudi slovenskih tekočih vodah.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: