Srednjeveške freske v koroških cerkvah
 • Sv. Janez Krstnik na Dravčami
  Sv. Janez Krstnik na Dravčami
 • Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Muti
  Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Muti
 • Sv. Janez Krstnik na Dravčami
  Sv. Janez Krstnik na Dravčami
 • Sv. Duh v Slovenj Gradcu
  Sv. Duh v Slovenj Gradcu

Srednjeveške freske so se v cerkvah večinoma ohranile pod prepleskanimi stenami, odkrivali pa so jih v zadnjih desetletjih. Mnoge med njimi so zaradi prezidav in različnih preureditev cerkva močno poškodovane, ponekod so se ohranili le drobni ostanki nekdanjih poslikav. V koroških cerkvah so zaenkrat srednjeveške stenske poslikave odkrili v trinajstih cerkvah in veljajo za pomebne kulturne spomenike.

Od vseh poslikav sta ohranjena v celoti le dva spomenika, in sicer korpus poslikav v cerkvi-romanski rotundi sv. Janeza Krstnika na Muti iz sredine 15. stoletja ter poslikave na oboku prezbiterija sv. Barbare v Zagradu pri Prevaljah. Za najstarejšo velja freska, datirana v sredo 13.stol., v luneti znamenite podružnične cerkve sv. Pankracija v Starem trgu pri Slovenj Gradcu.

Freske si lahko ogledate tudi v cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici, v cerkvi sv. Device Marije na Kamnu v Vuzenici, v cerkvi sv. Device Marije na Kamnu v Vuzenici, v cerkvi sv. Petra v Ribičju, v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu nad Dravčami, v cerkvi sv. Antona na Ravnah, v cerkvi sv. Neže na Brdinjah, v cerkvi sv. Ane na Lešah nad Prevaljami, v cerkvi sv. Mohorja na Kozjaku in v cerkvi sv. Duha v Slovenj Gradcu.

Več o sakralni dediščini na Koroškem.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)