Lapidarij rimskih kamnitih spomenikov v kapeli na Gradu Ravne

V kapeli gradu Ravne je na ogled stalna razstava - lapidarij rimskih kamnitih spomenikov iz najdišča Zagrad pri Prevaljah in posameznih kamnov iz občine Ravne na Koroškem.

Grobišče Zagrad sodi v 2. in 3. stoletje našega štetja in razstavljeni ohranjeni spomeniki iz tega najdišča so reliefna plošča z dvema žalujočima figurama, nagrobnik s pisarjem in kvader z reliefom nimfe. Nagrobna plošča z reliefom delfina in trizobom izvira s Preškega vrha, dva kipa levov pa sta bila najdena na območju bivše Železarne Ravne.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: