Srednjeveško mestno jedro Slovenj Gradca
Slovenj Gradec  s svojim  srednjeveškim jedrom sodi med naša najstarejša mesta, saj se kot mesto omenja že leta 1267, kot trg pa že nekaj let prej in predstavlja pomemben urbanistični spomenik. Čeprav danes zgradbe kažejo  podobo iz 19. stoletja, je mestno jedro do danes ohranilo svojo srednjeveško  zasnovo  in je središče kulturnega in družabnega življenja. 

Mesto je bilo od 14. stoletja dalje, pod Habzburžani,  obdano z obzidjem, katerega sledi so vidne za današnjo Meškovo, Ozko in Cankarjevo ulico, del nekdanjega zidu pa je urejen tudi kot arheološki park.  Po prenehanju turških in ogrskih obleganj ter v času, ko je mesto preraslo svoje okvire, so začeli graditi tudi izven obzidja, jarek pa namenoma zasipavati. 

Najpomembnejše poglavje slovenjgraške srednjeveške preteklosti je  povezano z istrskim mejnim grofom in kamniškim mestnim gospodom Henrikom IV. Andeškim ter njegovim bratom in naslednikom, oglejskim patriarhom Bertoldom V. Andeškim, ki je leta 1251 v Slovenj Gradcu svoji nečakinji sv. Elizabeti Thurinški posvetil cerkev, ki je tudi najstarejša stavba v mestu. Od prvotne stavbe so se ohranile dve romanski okni in romanska ladja. Cerkev so dopolnjevali v gotiki, renesansi in baroku. Oprema je v glavnem baročna.

Tik ob cerkvi sv. Elizabete, stoji cerkev sv. Duha, ki so jo postavili do leta 1428 kot špitalsko kapelo, povezano z mestno ubožnico. Cerkev je primer gotske arhitekture, krasi  jo baročna oprema ter freske, ki jih je sredi 15. stoletja poslikal bavarski freskant Andrej iz Ottinga.

Poleg novcev iz andeške slovenjgraške kovnice denarja ter redkih stavbarskih fragmentov, ki so bili najdeni v mestu, je Bertold Slovenj Gradcu zapustil tudi izjemen arhitekturni spomenik pozne romanike in zgodnje gotike: kompleks nekdanje grajske kapele in župne cerkve sv. Pankracija na Gradu nad Starim trgom. Na tem mestu je namreč že konec 11. stoletja stal utrjen grad, ki naj bi bil poleg Rajhenberga (Brestanice) najstarejša bivalna utrdba na slovenskem Štajerskem. 
Na robu starega mestnega jedra stoji obnovljena graščina Rotenturn, ki je nastala iz nekdanjega obrambnega (Schulthauzingerjevega) stolpa, prvič omenjenega v 15.stoletju. Dvorec  z arkadnimi hodniki in baročnim portalom je bil skozi stoletja deležen več prezidav, kot sedež uprave mestne občine Slovenj Gradec in županstva  je danes še vedno tesno vpet v mestno življenje, še posebej pa zaživi v poletnem času, ko se tu odvijajo številne kulturne prireditve in koncerti.


Sprehod po slovenjgraškem mestnem jedru, kjer lahko poleg omenjenih cerkev in dvorca obiščete še Koroško galerijo likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Huga Wolfa ter se ustavite in okrepčate v enem izmed prijetnih lokalov, bo zagotovo v vas pustil svojevrsten pečat. V kolikor pa se boste v mestu mudili dalj časa, nikakor ne smete izpustiti obiska cerkve sv. Pankracija na Gradu, kjer je v stari orožarni pri cerkvi na ogled tudi stalna razstava o grofih Andeških, tistim bolj aktivnim pa predlagamo vzpon na Rahtelov vrh, od koder se odpira čudovit pogled na Slovenj Gradec in okolico!
Informacije: