Dvorec Bukovje
Dvorec Bukovje se nahaja v čudovitem naravnem okolju, v objemu dreves, bližnjih gozdov in reke Drave. Dvorec je del nekdanje gospoščine Bukovje, h kateremu sta spadala tudi grad Pukštajn, po katerem je območje tudi poimenovano (Puchenstein) in kapela Matere sedme. Kapela je vstopna točka na posestvo Bukovje, nekaj sto metrov za njo se prične park, ki se sklene z dvorcem, nad katerim se dvigujejo razvaline starega gradu Pukštajn.

Gospoščino Pukštajn oz. Bukovje so v 13.stoletju ustanovili grofje Andechs-Meranski, lega ob reki Dravi ter bližina Mislinje in Meže sta gradu omogočali strateško vlogo, saj je nekdaj po Dravi potekala pomembna trgovska pot, po kopnem pa sta potekali povezavi med Mariborom in Celovcem.Uničenje gradu Pukštajn, od katerega so danes ostale samo razvaline, je povzročilo gradnjo nove baročne graščine, ki jo danes poznamo kot dvorec Bukovje. Graščina je kmalu postala sedež zemljiške in okrajne gosposke ter deželnega sodišča.Zadnji lastniki, grofi Kometter (Kometer ali Kemeter), so stavbo prevzeli leta 1817. Baron Janez Krstnik Kometer je leta 1870 dvorec historistično prezidal in s prenovo se je dvorec uvrstil med najpomembnejše spomenike historicistične grajske arhitekture pri nas. Po drugi svetovni vojni sta dvorec in park z nacionalizacijo prešla v last Jugoslovanske ljudske armade, park so spremenili v vojaški poligon, dvorec pa za potrebe vojske obnovili in k njemu prizadali nove objekte, s čimer se je žal izgubil del nekdanje bogate podobe notranjosti dvorca. Po osamosvojitvi Slovenije je grajski kompleks služil slovenski vojski. 

Leta 2008 je ministrstvo za obrambo graščino z delom parkovnih površin predalo občini Dravograd, tu je tudi sedež Javnega zavoda Dravit Dravograd, zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. 

V notranjosti gradu je danes urejena čudovita poročna dvorana s salonom, ki je primerna za razne protokolarne dogodke. Zaljubljeni pari pa si lahko zvestobo obljubijo tudi v t.i. Evropskem parku Bukovje, za katerega pravijo, da je zagotovo eden bolj romantičnih okolišev, v katerem boste doživeli nepozaben poročni obred.
Informacije: