Dvorec Radlje
Danes je dvorec dvonadstropna stavba v obliki črke L, ki jo pokriva opečna dvokapna streha. Arhitektonski členi so predelani, ohranjene so pritlične arkade v severnem traktu. V stavbo vodi renesančen portal iz peščenjaka iz leta 1666, ki je bil verjetno pred II. svetovno vojno ali po njej prenešen iz radeljskega samostana (z grboma gospodov Mahrenberških in opatinje samostana dominikank Marije Ivane Linzer).

V dvorcu se nahaja izpostava Koroškega pokrajinskega muzeja s stalnimi in občasnimi razstavami ter z nedavno odkritimi rimskimi izkopaninami, ki so bile najdene na območju nove radeljske obvoznice.

Stavbo obdaja angleški park, ki je bil zasnovan v 19. stoletju. Rastlinski fond obsega številne drevesne vrste, med drugim v parku najdemo tudi kitajsko suličevko, eno redkih v tem delu Evrope.