Koroški plebiscit

V prostorih župnišča v Libeličah je razstavljeno foto-dokumentarno gradivo, propagandni material ter drugi zgodovinski dokumenti, ki vas bodo popeljali od sredine 19. stoletja, ko se je pričel sistematično izvajati proces ponemčevanja koroških Slovencev, do bojev za severno mejo in mednarodnih pogajanj o usodi Koroške na mirovni konferenci v Parizu, kjer so sklenili, da se bodo prebivalci tega območja s tajnim glasovanjem ali plebiscitom sami odločili, v kateri državi želijo živeti.

Celovško kotlino so takrat razdelili v cono A in cono B in po neuspelem plebiscitu 10. oktobra 1920, ko je Jugoslavija izgubila obe coni, so bile tudi Libeliče priključene Avstriji, s čimer pa se Libeličani niso mogli in hoteli sprijazniti in po dveh letih trmastega vztrajanja so bile Libeliče spet priključene k matičnemu narodu.

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: