Paučkove partizanske bolnišnice

Skrivni partizanski bolnišnični kompleks, ki je obsegal šest enot, je na zahodnem Pohorju s pomočjo domačih aktivistov, partizanov in sodelavcev OF od aprila 1944 do konca vojna zgradil partizanski zdravnik dr. Ivan Kopač - Pauček (1916–1988).

V njih se je zdravilo okrog 300 ranjencev. Kljub močnim postojankam v dolini in navzlic številnim preiskavam terena okupacijskim silam bolnišnic nikoli ni uspelo odkriti. Ohranjena je bolnišnica s skrivnim imenom Trška gora na Legnu, deset kilometrov iz Slovenj Gradca, ki je kulturni spomenik državnega pomena.

Foto: Koroški pokrajinski muzej (arhiv)

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: