In kaj je svobode cena. Konec druge svetovne vojne na Koroškem.

V spominskem parku na Poljani pri Prevaljah, kjer se je končala morija druge svetovne vojne v Evropi, je na ogled stalna razstava, ki prikazuje dogajanje na evropskem in jugoslovanskem bojišču od preboja sremske fronte sredi aprila 1945 do konca vojne.

Posebna pozornost je namenjena posameznim večjim bojiščem na Koroškem in umikajočim se fašističnim nasprotnikom, velika večina katerih sej je žalostno končala na kraju množičnih povojnih pobojev v okolici Maribora in na mariborskem Pohorju.

Foto: Koroški pokrajinski muzej (arhiv)

Opis povzet po: Koroški pokrajinski muzej (www.kpm.si)

Informacije: