Župankova domačija
Na Župankovi domačiji se nahaja spomenik v spomin na sedem padlih borcev 3. bataljona Lackovega odreda. V prostorih domačije je na ogled tudi stalna razstava Partizanska saniteta na Koroškem.