Geopark Karavanke je čezmejni geopark vpisan v evropsko (EGN) in svetovno (GGN) mrežo geoparkov pod okriljem UNESCO in leži na območju stika Afriške in Evropske tektonske plošče. Pri "spoprijemanju plošč" se je iz morskega dna dvignila gmota kamnin, ki danes tvorijo eno najdaljših gorskih verig – Alpe. Posledica njunega trka je več sto kilometrov dolga Periadriatska prelomna cona, ki poteka prav čez Geopark Karavanke in sega globoko pod njegovo površje. Površje kot ga vidimo danes, se je oblikovalo v dolgih milijonih let, mogočne sile narave pa so oblikovale tudi izjemne kapniške jame na Obirju. Pokrajino so naselile edinstvene rastline, kot so Zoisova zvončnica, mesojeda rosika ali encijan. In končno so tukaj še domačini, ki živijo z naravo tako, da bodo te skrivnosti odkrivali še dolgo za njimi.

Info center Geoparka Karavanke na slovenski strani je Podzemlje Pece v Mežici, na avstrijski strani pa Obirske jame v Železni Kapli.

Svet mineralov

Geopark Karavanke se ponaša tudi s čudovitimi minerali, ki jih drugod po svetu le redko najdemo – oranžni wulfenit, rjavi dravit, beli kalcit, srebrni galenit, pogosto spregledan sfalerit, pa tudi živo srebro. Nekatere so pod Peco in Obirjem nekoč s pridom izkoriščali kot rudo, danes pa jih lahko občudujemo v muzejih.

Informacijski center Geopark Karavanke

Glančnik 8, SI-2392 Mežica

T: +386 (0)2 870 0180

E: info@podzemljepece.com

W: www.geopark.si

Kako do nas?