Dolina Topla je slikovita alpska dolina pod goro Peco v Karavankah, nedaleč od Črne na Koroškem. Zaradi izjemne kulturne krajine, ohranjene etnološke dediščine ter prisotnosti zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, je že od leta 1966 zavarovana kot naravna znamenitost in krajinski park. Južna skalna pobočja so po godu številnim toploljubnim živalim in rastlinam. Med živalskimi vrstami najdemo alpskega zajca, belko in ruševca. Sonaravno gospodarjenje z gozdom in prilagojeni režim sečnje ohranjata v Topli in Koprivni izjemno gostoto divjega petelina. Negnojeni travniki in pašniki na ob potoku Topla na dnu doline so pomembno bivališče metuljev, v Burjakovem močvirju pa so našle zadnje zatočišče številne ogrožene rastline, med katerimi po lepoti izstopajo rožnata socvetja divjih orhidej.

Značilna koroška arhitektura

Pet ohranjenih starih kmetij, vsaka v tipični obliki poselitve, celku, ki na pogled spominjajo na manjši zaselek, že stoletja oblikuje značilno kulturno krajino: Burjakova, Florinova, Kordeževa, Fajmutova in Končnikova. Vse domačije zaznamuje izjemna arhitektura domačij in kašč.

Zanje je značilna tradicionalna lesena in kamnita gradnja ter enodelna skodelna kritina streh, ki jim na Koroškem pravimo "šitlni ali šiklni". Vse domačije so izraziti primerki kmečke alpske arhitekture s sledmi razvojno starejšega tipa hiš dimnic, katere so bile razširjene na tem območju od 16. do 19. stoletja, ko so jih postopoma začele izpodrinjati hiše s črno kuhinjo.