Pohorje je alpski masiv, ki obsega okoli 840 km2 in s svojim kopastim zahodnim delom sega na območje Koroške. Značilno krajinsko podobo mu dajejo temni smrekovi gozdovi, ki pokrivajo več kot 70 % površine. Nepropustna silikatna geološka podlaga iz magmatskih in metamorfnih kamnin ustvarja značilne pohorske ekosisteme, zato ne čudi, da je tukaj kar 16 gozdnih rezervatov, v katerih se med drugim nahajajo tudi šotna barja Ribniško jezero in Lovrenška jezera. Barja na Pohorju predstavljajo skrajno jugovzhodno mejo razširjenosti barij v Evropi. Obe barji sta dobro dostopni peš in opremljeni z lesenimi brunčanimi potmi ter interpretacijsko infrastrukturo.

O malo drugačnem nastanku Ribniškega jezera pripoveduje tudi koroška pripovedka, ki pravi:" Na vrhu Plešivca se je lesketalo tiho jezero. V njem je prebival prijazen povodni mož Jezernik, ki je rad pomagal ljudem tam okoli. Ko so ob jezeru zgradili cerkev sv. Uršuli, so zvonovi zmotili njegov mir. Kmet Plešivčnik je jutro za jutrom začuden opazoval svoja vola v hlevu, kako sta utrujena in potna. Po kakšnem tednu je našel v jaslih vrečko zlatnikov, že naslednji dan pa sta bila vola spočita. V nedeljo so se možje po maši pogovarjali, da na Uršlji gori ni več jezera, nastalo pa je novo na vrhu Pohorja. Plešivčniku je bilo takoj jasno: Jezernik je z volmi vozil jezersko vodo. Jezernika po selitvi ni nihče več videl, a nekatera znamenja kažejo, da še živi v jezeru."

Travišča

Poleg gozdov so za Pohorje značilne planje – travišča, ki se razprostirajo na planotah. To so ostanki pašnikov in travnikov, ki so nastali z izsekavanjem gozda; zaradi opuščanja rabe pa se planje dandanes ponovno zaraščajo. Za planje, kisla pohorska travišča, je značilna trava volk, uspevajo pa tudi zdravilna arnika in orhideje. Na strmejših predelih planje preidejo v vresave z jesensko vreso, borovnicami in brusnicami. Pohorski gozdovi, travniki in barja so bivališče divjadi, številnih ptic (gozdne kure, sove, ujede, žolne), metuljev, hroščev, dvoživk in drugih živalskih vrst.

Natura 2000

Pohorje z svojimi naravnimi in krajinskimi značilnosti tvori svojstven alpski svet, kar 2/5 ga spada v evropsko mrežo območij Natura 2000, katere glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove, zato potekajo prizadevanja za zavarovanje območja Pohorja kot regijskega parka.

Center Kope

Center Kope je večnamenski objekt Občine Mislinja. Poleg dveh konferenčnih dvoran, gostinskega dela in trgovine z lokalnimi izdelki, predstavlja informacijski center Pohorja. V njem je možno videti multimedijsko predstavitev in dve razstavi o razvoju Pohorja skozi čas. V sklopu centra deluje tudi zeliščarski center.

Razborca 64

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

T: +386 (0)2 88 57 342

E:: centerkope@mislinja.si

W: spletna stran

Kako do nas?