Drava je 725 km dolga reka, pritok Donave, ki povezuje države in kulture od Alp do Panonske nižine v Italiji, Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Srbiji. Prvoten tok je bil v preteklem stoletju ukročen z izgradnjo 22 jezov za potrebe hidroelektrarn v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Kljub temu pa so se ohranili naravni habitati z edinstvenimi rastlinskimi in živalskimi združbami in nekaterimi endemičnimi vrstami.

Pomembno območje za vodne ptice v Sloveniji

Reka Drava je najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji in je na celotnem 133 km dolgem toku v Sloveniji del območja evropskega omrežja Natura 2000, katerega cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.

Dravograjsko jezero

Na Koroškem je ob gradnji hidroelektrarne v Dravogradu za jezom nastalo Dravograjsko jezero. Ob njem so do sedaj našteli že več kot 160 rastlinskih vrst, ob Dravograjskem jezeru pa si prostor in zavetje za razmnoževanje poišče več kot 150 različnih vrst ptic. Prisotnost bobra (Castor fiber L.), ki je na tem območju opažen od leta 2007, daje jezeru dodaten čar. Po podatkih Ribiškega katastra v Dravi na odseku med Vičem in Ožbaltom živi 44 vrst rib. Območje jezera je naravna vrednota državnega pomena, ekološko pomembno območje ter območje Nature 2000.