Pravna obvestila
© Copyright 2014  RRA Koroška d.o.o. - Regionalna razvojna agencija za Koroško. Vse pravice pridržane.

Besedila: RRA Koroška d. o. o., spletne strani ponudnikov turističnih produktov
Fotografije: Tomo Jeseničnik, Aleš Fevžer, arhiv RRA Koroška d. o. o., arhiv Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, spletne strani ponudnikov turističnih produktov
Promocijski filmi: Miha Kolar
Celostna grafična podoba Koroška: Studio Apohal, tržno komuniciranje, kreatvni direktor Tomaž Apohal, art direktor Ivor Bogunic
Tehnična izvedba: AV Studio d.o.o.

Vse fotografije, objavljene na spletni strani www.rra-koroska.si , so last RRA Koroška d.o.o..

Fotografsko gradivo je avtorsko zaščiteno po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in se ga ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja RRA Koroška d.o.o. S podpisom dogovora o uporabi fotografij RRA Koroška dovoljuje uporabniku objavo fotografij v svojih medijih, pri čemer mora uporabnik pri objavi vsakič navesti vir. Vse pravice so pridržane. Prisvajanje fotografij brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Pravice in obveznosti v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku. Prepovedano je posredovanje fotografij tretjim osebam. Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik obvezuje, da ne bo spreminjal bistva vsebine fotografije. Fotografije je tudi prepovedano digitalno manipulirati v taki obliki, da ne ustrezajo originalu.

Če bi želeli uporabljati fotografije, predhodno kontaktirajte RRA Koroška d. o. o., da se dogovorite o načinu sodelovanja. Za komercialne namene se šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava fotografij v publikacijah, na plakatih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih), objava v medijih ...

Vse elektronske različice prospektov si lahko natisnete na papir. Pri tem ni dovoljeno spreminjati vsebine (besedila ali slikovnega gradiva) in podobe PDF datotek.

RRA Koroška d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani. 

Kolektiv RRA Koroška d. o. o.