Tržna znamka Koroška

Znaki, motivi in sporočila nas spremljajo tako rekoč na vsakem koraku, pogledu ali kliku. Tržne znamke, ki nimajo jasno določene pozicije, zgodbe, znakov in drugih elementov identitete, se lahko hitro izgubijo v poplavi sporočil.

V okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija Koroška, smo razvili enotno blagovno znamko Koroška, ki bo turistični destinaciji Koroška, njenim dolinam, občinam, krajem in turističnim proizvodom pomagal k večji prepoznavnosti v Sloveniji in tujini.

Z razvojem sodobne celostne grafične podobe in priročnika tržnih znamk smo ustvarili enotno zgodbo, ki temelji na povezanosti dolin, Koroških lepotah in posebnostih, integralnih turističnih proizvodih ter ljudeh. Zavedamo se, da enotna skupina ljudi zmore več, kot skupina posameznikov. S to mislijo smo snovali novo usmeritev tržne znamke Koroška. S pomočjo velike projektne ekipe strokovnjakov in turističnih delavcev iz vseh Koroških dolin in turističnih panog smo zasnovali zgodbo, ki je postala komunikacijska usmeritev sodobne tržne znamke Koroška. Celostna grafična podoba in priročnik tržnih znamk sta orodja s katerima lahko vsi Koroški turistični delavci in drugi enotno predstavljamo svoje turistične proizvode in lepote Koroške doma in po svetu. Priročnik tržnih znamk predstavlja identiteto znamke Koroška in priporočila, kako uporabljati njene motive, sporočila in druge elemente.

Priročnik tržne znamke je brezplačno na voljo in v uporabo vsem, ki s svojimi izdelki ali storitvami predstavljajo Koroško. Za uporabo znakov, simbolov in sporočil ni potrebno nobeno soglasje, temveč so ti materiali prosto na voljo za uporabo. Tudi ljudem in  organizacijam, ki niso s Koroške, vendar Koroško predstavljajo izven naše pokrajine. Prosimo pa, če nam končne izdelke posredujete po elektronski pošti na naslov info@rra-koroska.si ali v tiskani obliki na naslov RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.

Za lažjo uporabo elementov tržne znamke in navdih pri oblikovanju lastnih turističnih proizvodov predstavlja priročnik osnovne smernice tržne znamke Koroška. Smernice in priporočila so zasnovana zato, da uporabnikom tržne znamke omogočajo povezanost z identiteto znamke Koroška. Vključujejo različne oblike pojavnosti z enim samim ciljem – zagotoviti pristno Koroško izkušnjo! Z izbiro znakov, motivov, fotografij in sloganov za vse vrste oglasov, letakov ali brošur, primerne glasbe za promocijski CD, dogodek ali radijski oglas, materialov za scenografijo sejemske predstavitve itd.

Tržna znamka Koroška je znamka vseh Korošic in Korošcev. Uporabljajmo jo s ponosom in spoštovanjem do naše regije.