Dravograd
Občina je stičišče treh dolin: Mežiške, Mislinjske in zgornje Dravske. Njen sedež je Dravograd, ki je prerasel iz starega trškega sejemskega jedra pod nekdanjim starim gradom v moderno naselje, ki ga reka Drava deli na levi in desni breg. Kraj z nekdanjo mitnico je kasneje postal pristan za dravsko brodarstvo, še pozneje pa večje železniško križišče. V občini je polno zgodovinskih sledi. Izstopajo splavarji, ki danes po Dravi prevažajo turiste, znamenita romanska cerkev sv. Vida v Dravogradu, imenitna kostnica v Libeličah, muzejska zbirka o nacističnem nasilju v Dravogradu in dvorec Bukovje, z razstavo o bojih 1991 na Koroškem. Naravoslovno najzanimivejši del dravograjske pokrajine pa predstavlja območje Košenjak-Velka.
Informacije: