Mislinja
Za naključnega popotnika je Mislinja, sedež istoimenske občine, kraj s cerkvijo in nekaj hišami na obeh straneh glavne ceste, dejansko pa združuje pet nekdanjih starih zaselkov. Razvoj kraja je povezan z lego ob antični cesti Celeia – Colatio - Virunum, zato so se tem laže razvili trgovina, tovorništvo in železarstvo. Prve fužine so v kraju delovale že leta 1724. Danes so vredne ogleda cerkev sv. Lenarta in sv. Ahaca, Robnikova kovačija in arheološke najdbe v Dovžah - villa rustica. Še več je možnosti za prijetne izlete na Kopo, na Roglo, na Turjak, v Staro Glažuto in še kam. Domačini so ponosni na to, da se je v njihovem kraju rodil slikar Jože Tisnikar.
Informacije: