Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, sedež istoimenske občine, so bile prvič omenjene leta 1139 (villa Radela), kot trg pa leta 1268. O častitljivi starosti kraja pričajo tudi najdbe iz rimskih časov. Na Kamnu nad Radljami je nekdaj stal Marenberški grad, na obrobju trga pa grajska pristava, ki je bila kasneje prezidana v Spodnji grad, dvorec, ki ga obdaja urejen angleški park. Radlje še danes ohranjajo svojo značilno trško podobo. Občina se ponaša z bogato zgodovinsko tradicijo, ki je pustila svoj pečat tako v Radljah ob Dravi, kot tudi v ostalih naseljih občine.
Informacije: