Povijesne znamenitosti

Jeste li znali da najstarija špiljska nalazišta u Koruškoj u kojima su pronađeni tragovi ljudskog djelovanja sežu u razdoblje od 20 do 35 tisuća godina prije naše ere?

Timeline milestone
Najstarija špiljska nalazišta s tragovima ljudskog djelovanja u Herkovim pećinama iznad Radlja i u Špehovki u Hudoj luknji.35.000 – 20.000 pr. Kr.
Timeline milestone
Prapovijesne utvrđene gradine: Grajski hrib iznad Starog trga, Gradišče iznad Slovenj Gradeca, Pigl na Javorniku na Ravnama.14. – 12. i 8. – 6. st. pr. Kr.
Timeline milestone
Keltska plemena udružuju se u Noričko Kraljevstvo (noričko željezo).3. st. pr. Kr.
Timeline milestone
Rimljani pokoravaju keltsko stanovništvo Noričkog Kraljevstva.16. st. pr. Kr.
Timeline milestone
Rimska naseobina Colatio (Stari trg) i groblje Zagrad pri Prevaljah uz važnu rimsku cestu te seoska imanja u Zg. Dovžama, Zagradu i na Muti.1. – 5. st.
Timeline milestone
Kasnoantičko groblje na Puščavi na Gradu iznad Starog trga.kraj 4. st. – 5. st.
Timeline milestone
Samov plemenski savez ujedinjuje slovenska plemena; postaje osnova za stvaranje kneževine Karantanije.626–658
Timeline milestone
Ranosrednjovjekovno groblje na Puščavi na Gradu iznad Starog trga.8. – 9. st.
Timeline milestone
Ostatci ranokršćanske crkve sa staroslavenskim grobljem u crkvi sv. Jurja na Legnu.9. – 10. st.
Timeline milestone
Karantanija (Koruška) dobiva službeni status vojvodstva.976
Timeline milestone
Prvi put se spominje Slovenj Gradec u ispravi.1091
Timeline milestone
Prvi put se spominje Črna na Koroškem.1137
Timeline milestone
Na području D. Mute započinje s radom mitnica.1147
Timeline milestone
Prvi put se spominju Mežice.1154
Timeline milestone
Prvi put se spominje Radelj ob Dravi u ispravi (villa Radela).1161
Timeline milestone
Dravograd se spominje kao trg s tvrđavom, dva dvorca, crkvicom sv. Vida i mitnicom.1185
Timeline milestone
Početak splavarenja na Dravi.13. st.
Timeline milestone
Istarski markgrof Henrik II. umire u svom dvorcu iznad Slovenj Gradeca. Andeški.1228
Timeline milestone
Prvi pisani spomen Vuzenice.1238
Timeline milestone
Prvi pisani spomen Guštanja odnosno sadašnjih Ravni na Koroškem.1248
Timeline milestone
Siegfried Mahrenberški i majka Gisela osnivaju dominikanski ženski samostan u Mahrenbergu (Radljama). Akvilejski patrijarh Bertold V. Andeški posvećuje crkvu sv. Elizabete u Slovenj Gradecu.1251
Timeline milestone
Prvi put se spominju Ribnice na Pohorju u zemljišnim knjigama.1266
Timeline milestone
Ulrik III. Spanheim dodjeljuje gradska prava Slovenj Gradecu.Prije 1267
Timeline milestone
Dodjela prava održavanja sajmova naselju Radlje.1268
Timeline milestone
Trajnu vlast (do 1918.) preuzimaju Habsburgovci. Prvi put se spominju Mislinje. Prvi put se spominje crkva Djevice Marije na Jezeru (povijesno središte Prevalj).1335
Timeline milestone
Najstariji izvještaj o pronalasku rude olova podno Pece u zapisima koruškog vojvode Ernesta Željeznog.1424
Timeline milestone
Turci pale i pljačkaju u Koruškoj.2. polovica 15. stolječa
Timeline milestone
Prvi ustanak slovenskih kmetova u Koruškoj.1478
Timeline milestone
Ugarska vojska Matije Korvina opustošila slovenjgradečki i guštanjski dvorac.1489
Timeline milestone
Koruški zemaljski staleži grade protuosmanlijske utvrde (»turske šance«) na ulazu u Mežičku dolinu.1480 – 1500
Timeline milestone
Koruški seljački ustanak.1515
Timeline milestone
Podjelom prostranih habsburških imanja između sinova Ferdinanda l. utvrđuju se konačne povijesne granice tzv. Krunskih zemalja: Koruške, Štajerske i Kranjske.1564
Timeline milestone
Prvi put se spominju ljevaonice željeza na Muti.1573
Timeline milestone
Posvećenje crkve sv. Ursule na Uršlji gori1602
Timeline milestone
U Črnu se doselio Melhior Puc iz Labotske doline koji počinje vaditi željeznu rudu u Javoru. Početci lijevanja željeza u Mežičkoj dolini.1620
Timeline milestone
Hans Sigmund Ottenfels dobiva dozvolu za vađenje rude olova.1665
Timeline milestone
Prevaljski (guštanjski) župnik Gašper Pilat osniva stipendijsku zakladu za učenike.1700
Timeline milestone
Početak željezarstva u Mislinji.1723
Timeline milestone
Nastaje tzv. Leški rukopis.1757 – 1761
Timeline milestone
Grofovi Thurni iz Bleiburga izgrađuju ljevaonicu željeza u Mušeniku.1774
Timeline milestone
Car Josip II. raspušta samostane (dominikanke napuštaju Mahrenberg).1782
Timeline milestone
Napoleon priključuje Korušku tzv. Ilirskim provincijama.1809
Timeline milestone
Blaž Mayer otkriva nalazišta smeđeg ugljena na Lešama.1818
Timeline milestone
Braća Rosthorn osnivaju cinkarnicu na Prevaljama, a nakon nekoliko godina preusmjeravaju proizvodnju na željezarstvo.1822
Timeline milestone
Grofovi Thurni u Mežičkoj se dolini usmjeravaju na proizvodnju čelika koji kasnije postaje poznat diljem svijeta.1827
Timeline milestone
Gradnjom ceste kroz sutjesku Hude luknje Koruška se povezuje sa središnjom Slovenijom.1829
Timeline milestone
Otkriće uporabe smeđeg ugljena u pročišćavanju željeza, za koje su zaslužni August Rosthorn i Josef Schlegl u željezari na Prevaljama, pokrenulo je potpunu revoluciju u europskom željezarstvu.1840
Timeline milestone
Djelovanje Antona Martina Slomška u Vuzenici.1838 – 1844
Timeline milestone
Izgrađen je koruški krak južne željezničke pruge u Dravskoj dolini kroz Dravograd.1863
Timeline milestone
Prevaljska željezara prestaje s radom; cjelokupna se proizvodnja seli u gornjoaustrijski Donawitz. Izgrađena je tzv. mislinjska željeznička pruga između Dravograda i Velenja.1899
Timeline milestone
Staklana u Josipdolu prestaje s radom; proizvodnja se preusmjerava na rezanje kamena.1909
Timeline milestone
Raspad Austro-Ugarske Monarhije. Dana 1. prosinca Koruška postaje dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.1918
Timeline milestone
itke za sjevernu granicu.1918 – 1920
Timeline milestone
Djelovanje Mohorova društva na Prevaljama.1919 – 1927
Timeline milestone
Rezultatom plebiscita Koruška je podijeljena na austrijski i manji jugoslavenski (slovenski) dio.10. 10. 1920
Timeline milestone
Libeliče se priključuju matičnoj domovini.1922
Timeline milestone
Napuštaju se rudnici smeđeg ugljena na Lešama.1935
Timeline milestone
Od 8. do 15. svibnja vode se završne bitke Drugog svjetskog rata na području Europe u Poljani kod Prevalja.1945
Timeline milestone
Osnivanje gimnazije na Ravnama.1949
Timeline milestone
Guštanj je preimenovan u Ravne na Koroškem; postaje grad.1952
Timeline milestone
Generalni tajnik UN-a dodjeljuje Slovenj Gradecu titulu grada Glasnika mira.1989
Timeline milestone
U ratu za samostalnost vode se žestoke bitke na graničnom prijelazu Holmec i u Dravogradu.1991
Timeline milestone
Ulaskom Slovenije u Europsku uniju Koruška se simbolično ujedinjuje nakon 84 godine.2004
Timeline milestone
Status grada dobivaju Dravograd, Mežica i Prevalje.2005
Timeline milestone
Slovenj Gradec postaje grad partner Europske prijestolnice kulture 2012.2012

Želite savjet za doživljaj?

send
x

Budite obaviješteni o aktualnoj turističkoj ponudi, događanjima i mogućnostima za izlete

*indicates required

Slanjem adrese elektroničke pošte dajem suglasnost da RRA Koroška d.o.o. moju elektroničku adresu upotrebljava radi obavještavanja o aktualnoj turističkoj ponudi, događanjima i mogućnostima za izlete. Izaberite načine obavještavanja:

Uneseni podaci upotrebljavat će se isključivo za svrhu za koju ste dali privolu. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama. U svakom trenutku možete zatražiti odjavu od primanja e-novosti, ispravak svojih osobnih podataka i trajno brisanje svojih osobnih podataka. Odjavu i brisanje osobnih podataka moguće je zatražiti slanjem elektroničke poruke sa zahtjevom o prestanku obavještavanja na info@koroska.si.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.