Koroška@digital

Koroška@digital - Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška

Namen projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije« Koroška (koroska@digital) je bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati turistično destinacijo Koroška s pomočjo digitalnih orodij. 

Projektne aktivnosti zajemajo: 

  • prenovo obstoječih in/ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter prilagoditev vsebin za splet, družabna omrežja in druge digitalne komunikacijske kanale,
  • oblikovanje vsebin za digitalno promocijo,
  • izvedbo izobraževanj na področju digitalnega marketinga ter usposabljanj v podporo razvoju in trženju turističnih produktov, 
  • spletno oglaševanje na tujih trgih in zakup medijskega prostora v digitalnih kanalih,
  • oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij v skladu z odprtim pozivom STO za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte.

Trajanje: 01. 05. 2018 – 15. 10. 2019

Višina odobrenega prispevka (ESRR + sredstva državnega proračuna): 202.360,22 EUR 

Projekt »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (Koroška@digital) financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

 

Wünschen Sie einen Tipp für ein Erlebnis?

send
x

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen touristischen Angeboten, Ereignissen und Ausflügen.

*indicates required

Mit der Bekanntgabe meiner E-Mail-Adresse stimme ich zu, dass RRA Koroška d.o.o. meine E-Mail-Adresse für Nachrichten über aktuelle touristische Angebote, Ereignisse und Ausflüge nutzt. Wählen Sie die Art der Benachrichtigung:

Die eingetragenen Daten werden ausschließlich gemäß Ihrer Einwilligung genutzt. Die Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben. Sie können sich jederzeit von den E-News abmelden sowie Korrektur oder Löschung der persönlichen Daten, die wir speichern, verlangen. Für eine Abmeldung und Löschung der persönlichen Daten schicken Sie bitte eine E-Mail mit der Bitte um Abmeldung von den E-News an info@koroska.si.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.