Koroška@digital

Koroška@digital - Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška

Namen projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije« Koroška (koroska@digital) je bolj sistematično, ciljno usmerjeno in učinkovitejše komunicirati turistično destinacijo Koroška s pomočjo digitalnih orodij. 

Projektne aktivnosti zajemajo: 

  • prenovo obstoječih in/ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter prilagoditev vsebin za splet, družabna omrežja in druge digitalne komunikacijske kanale,
  • oblikovanje vsebin za digitalno promocijo,
  • izvedbo izobraževanj na področju digitalnega marketinga ter usposabljanj v podporo razvoju in trženju turističnih produktov, 
  • spletno oglaševanje na tujih trgih in zakup medijskega prostora v digitalnih kanalih,
  • oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij v skladu z odprtim pozivom STO za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte.

Trajanje: 01. 05. 2018 – 15. 10. 2019

Višina odobrenega prispevka (ESRR + sredstva državnega proračuna): 202.360,22 EUR 

Projekt »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (Koroška@digital) financirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

 

Do you want to receive a hint about experiences?

send
x

Stay up to date with the current tourist services, activities, and excursions.

*indicates required

By giving my e-mail, I agree that RRA Koroška d.o.o. uses my e-mail address for the purposes of informing me regarding the current tourist services, activities, and available excursions. Select how you want to be informed:

The given data shall be used solely for the purpose you agreed upon. The data shall not be disclosed to third parties. You can request to unsubscribe from receiving our newsletter, to change your personal data, and to delete your personal data that we store at any time. You can unsubscribe and request your personal data to be deleted by sending an e-mail to info@koroska.si asking to stop receiving information.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.