Zgodovinski mejniki

Ali ste vedeli, da najstarejša jamska najdišča s sledovi človeškega delovanja na Koroškem segajo v čas 20 do 35 tisoč let pred našim štetjem?

Timeline milestone
Najstarejša jamska najdišča s sledovi človeškega delovanja v Herkovih pečeh nad Radljami in v Špehovki v Hudi luknji.35.000 – 20.000 p. n. š.
Timeline milestone
Prazgodovinska utrjena gradišča: Grajski hrib nad Starim trgom, Gradišče nad Slovenj Gradcem, Pigl na Javorniku na Ravnah. 14. – 12. in 8. – 6. stol. p. n. š.
Timeline milestone
Keltska plemena se združijo v Noriško kraljestvo (noriško železo).3. stol. p. n. š.
Timeline milestone
Rimljani podjarmijo keltsko prebivalstvo noriškega kraljestva.16. stol. p. n. š.
Timeline milestone
Rimska naselbina Colatio (Stari trg) in grobišče Zagrad pri Prevaljah ob pomembni rimski cesti ter podeželske posesti v Zg. Dovžah, Zagradu in na Muti.1. – 5. stol.
Timeline milestone
Poznoantično grobišče na Puščavi na Gradu nad Starim trgom.konec 4. stol. – 5. stol.
Timeline milestone
Samova plemenska zveza poveže slovanska plemena; na njeni osnovi nastane kneževina Karantanija.626–658
Timeline milestone
Zgodnjesrednjeveško grobišče na Puščavi na Gradu nad Starim trgom.8. – 9. stol.
Timeline milestone
Ostanki zgodnjekrščanske cerkve s staroslovanskim grobiščem v cerkvi sv. Jurija na Legnu.9. – 10. stol.
Timeline milestone
Karantanija (Koroška) pridobi formalni status vojvodine.976
Timeline milestone
Prva listinska omemba Slovenj Gradca.1091
Timeline milestone
Prva omemba Črne na Koroškem.1137
Timeline milestone
Na območju Sp. Mute začne delovati mitnica.1147
Timeline milestone
Prva omemba Mežice.1154
Timeline milestone
Prva listinska omemba Radelj ob Dravi (villa Radela).1161
Timeline milestone
Dravograd se omenja kot trg z gradom, dvema dvorcema, cerkvico sv. Vida in mitnico.1185
Timeline milestone
Začetek splavarjenja po Dravi.13. stol.
Timeline milestone
Na svojem gradu nad Slovenj Gradcem umre istrski mejni grof Henrik II. Andeški.1228
Timeline milestone
Prva pisna omemba Vuzenice.1238
Timeline milestone
Prva pisna omemba Guštanja, sedanjih Raven na Koroškem.1248
Timeline milestone
Siegfried Mahrenberški in mati Gisela ustanovita dominikanski ženski samostan v Mahrenbergu (Radljah). Oglejski patriarh Bertold V. Andeški posveti cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu.1251
Timeline milestone
Prva omemba Ribnice na Pohorju v zemljiških listinah.1266
Timeline milestone
Ulrik III. Spanheim Slovenj Gradcu omogoči mestne pravice.Pred 1267
Timeline milestone
Podelitev trških pravic naselju Radlje.1268
Timeline milestone
Trajno oblast (do 1918) prevzamejo Habsburžani. Prva omemba Mislinje. Prva omemba cerkve Device Marije na Jezeru (zgodovinsko središče Prevalj).1335
Timeline milestone
Najstarejše poročilo o svinčevi rudi pod Peco v zapisih koroškega vojvode Ernesta Železnega.1424
Timeline milestone
Turki požigajo in ropajo po Koroškem.2. polovica 15. stoletja
Timeline milestone
Na Koroškem prvi upor slovenskih kmetov.1478
Timeline milestone
Ogrska vojska Matije Korvina opustoši slovenjgraški in guštanjski grad.1489
Timeline milestone
Koroški deželni stanovi zgradijo protiturške utrdbe (»turške šance«) na vhodu v Mežiško dolino.1480 – 1500
Timeline milestone
Koroški kmečki punt.1515
Timeline milestone
Razdelitev obsežnih habsburških posesti med sinove Ferdinanda l. dokončno zakoliči historične meje t. i. notranjeavstrijskih dežel: Koroške, Štajerske in Kranjske.1564
Timeline milestone
Prva omemba fužin na Muti.1573
Timeline milestone
Posvetitev cerkve sv. Uršule na Uršlji gori.1602
Timeline milestone
V Črni se naseli Melhior Puc iz Labotske doline in začne kopati železovo rudo v Javorju. Začetki fužinarstva v Mežiški dolini.1620
Timeline milestone
Hans Sigmund Ottenfels dobi dovoljenje za izkop svinčeve rude.1665
Timeline milestone
Prevaljski (guštanjski) župnik Gašper Pilat ustanovi štipendijski sklad za dijake.1700
Timeline milestone
Začetek železarstva v Mislinji.1723
Timeline milestone
Nastane t. i. Leški rokopis.1757 – 1761
Timeline milestone
Grofje Thurni iz Pliberka zgradijo fužinarski obrat v Mušeniku.1774
Timeline milestone
Cesar Jožef II. razpusti samostane (dominikanke zapustijo Mahrenberg).1782
Timeline milestone
Napoleon Koroško priključi t. i. Ilirskim provincam.1809
Timeline milestone
Blaž Mayer odkrije ležišča rjavega premoga na Lešah.1818
Timeline milestone
Brata Rosthorn ustanovita cinkarno na Prevaljah, nekaj let zatem proizvodnjo preusmerita v železarstvo.1822
Timeline milestone
Grofje Thurni so se v Mežiški dolini usmerili samo na proizvodnjo jekla, ki je pozneje zaslovelo po vsem svetu.1827
Timeline milestone
Izgradnja ceste skozi sotesko Hude luknje poveže Koroško z osrednjo Slovenijo.1829
Timeline milestone
Iznajdba uporabe rjavega premoga pri pudlanju Avgusta Rosthorna in Josefa Schlegla v železarni na Prevaljah je izzvala popoln preobrat v evropskem železarstvu.1840
Timeline milestone
Delovanje Antona Martina Slomška v Vuzenici.1838 – 1844
Timeline milestone
Zgrajen koroški krak južne železnice po Dravski dolini skozi Dravograd.1863
Timeline milestone
Prevaljska železarna ustavi obratovanje; celotna proizvodnja prenesena v gornjeavstrijski Donawitz. Zgrajena t. i. mislinjska železniška proga med Dravogradom in Velenjem.1899
Timeline milestone
Z delovanjem preneha glažuta v Josipdolu; proizvodnja se preusmeri v kamnoseštvo.1909
Timeline milestone
Razpad avstro-ogrske monarhije. 1. decembra Koroška postane del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.1918
Timeline milestone
Boji za severno mejo.1918 – 1920
Timeline milestone
Delovanje Mohorjeve družbe na Prevaljah.1919 – 1927
Timeline milestone
Rezultat plebiscita razmeji Koroško na avstrijski in manjši jugoslovanski (slovenski) del.10. 10. 1920
Timeline milestone
Libeliče se priključijo matični domovini.1922
Timeline milestone
Opustijo rudnike rjavega premoga na Lešah.1935
Timeline milestone
Od 8. do 15. maja potekajo na Poljani pri Prevaljah zaključni boji druge svetovne vojne v Evropi.1945
Timeline milestone
Ustanovitev gimnazije na Ravnah.1949
Timeline milestone
Guštanj preimenujejo v Ravne na Koroškem; postane mesto.1952
Timeline milestone
Generalni sekretar OZN podeli Slovenj Gradcu naziv mesto Glasnik miru.1989
Timeline milestone
V osamosvojitveni vojni hudi boji na mejnem prehodu Holmec in v Dravogradu.1991
Timeline milestone
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se Koroška po 84 letih znova simbolično združi.2004
Timeline milestone
Status mesta dobijo Dravograd, Mežica in Prevalje.2005
Timeline milestone
Slovenj Gradec je partnersko mesto Evropske prestolnice kulture 2012.2012

Želite namig za doživetja?

send
x

Bodite obveščeni o aktualni turistični ponudbi, dogajanju ter možnostih za izlete.

*indicates required

S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da RRA Koroška d.o.o. moj elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o aktualni turistični ponudbi, dogajanju ter možnostih za izlete. Izberite način našega obveščanja:

Vneseni podatki se bodo uporabljali izključno za namen, za katerega ste podali privolitev. Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam. Kadarkoli lahko zahtevate odjavo od prejemanja e-novic, popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Odjava in izbris osebnih podatkov je možen s posredovanjem elektronskega sporočila s prošnjo po prenehanju prejemanja informacij na info@koroska.si.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.